Menejment tizimlarini sertifikatlashtirish organi

MENEJMENT TIZIMLARINI STANDARTLARGA MUVOFIQ SERTIFIKATLASHTIRISH XIZMATLARI:

 

 
  • 1. O’z DSt ISO 9001:2015 «Sifat menejmenti tizimlari. Talablar»
  • 2. O’z DSt ISO 14001:2019 «Система экологического менеджмента. Требования и руководство по их применению».
  • 3. O’z DSt ISO 45001:2020 «Системы менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда. Требования».

 

 

 

BIZNING XODIMLARIMIZ

 

     
 
Muqimov Otabek Tohirjanovich
   
 
Bosh auditor
   
 
--------------------------------
+998 98 150 14 11
+998 97 343 14 11
   

 

 

XAVFSIZLIK SIYOSOSATI

 

“UzTest” DM sifat menejment tizimlarini sertifikatlash organi sertifikatlashtirishni o‘tkazishda xolislikni saqlash muhimligini tushunadi, manfaatlar to‘qnashuvini boshqaradi va sertifikatlashtirish faoliyatini amalga oshirishda xolislikni kafolatlaydi.
Siyosat sifat menejmenti tizimining ishlashi va takomillashtirish, ishlarning xolis va malakali bajarilishini ta'minlash uchun asosdir. Siyosat barcha sertifikatlashtirish organi xodimlari tomonidan qo'llanilishi majburiydir.
      Xolislik tamoyiliga rioya etilishini ta'minlash uchun u quyidagi majburiyatlarni oladi:
  • Ishlarni O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga, milliy va xalqaro akkreditatsiya tizimlarida akkreditatsiya qiluvchi organlarning talablariga, sertifikatlashtirish tizimlarining tegishli sxemalari va qoidalariga qat’iy rioya qilgan holda amalga oshirish;
  • Sertifikatlashtirish faoliyatining xolisligi uchun javobgar bo‘lish va xolislikni buzmaslik uchun tijorat, moliyaviy yoki boshqa bosimga yo‘l qo‘ymaslik;
  • Xolislikka tahdidlarni aniqlash va boshqarish;
  • Sertifikatlashtirish jarayonini qurishni ta'minlash, shu jumladan sertifikatlashtirish to'g'risida qarorlar qabul qilish, xolislik va sertifikatlashtirish xizmatlaridan kamsitilmasdan foydalanish tamoyiliga muvofiq ishlarni bajarish qoidalari va tartiblarini qo'llash.
      Sertifikatlashtirish organining direktori va rahbari tomonidan taqdim etilgan yuqori rahbariyat sertifikatlashtirishni amalga oshirishda xolislikni ta'minlash bo'yicha majburiyatlarni oladi.

 

To'g'ri tijorat taklifini shakllantirish uchun sizdan so'rovnomani iloji boricha batafsil to'ldirishingizni so'raymiz.

 

 

SIFAT MENEJMENT YO'NALISHIDAGI MAQSADLAR

(2022-2023 yy.)

 

Maqsad
Mas'ul
ijrochi
Tayyorlanish muddati
1
O`z DSt ISO/IEC 17021-1:2019 ga muvofiq SMS jarayonlari va tamoyillarini ishlab chiqish va joriy etish hamda tizimni ish tartibida saqlash
SO rahbari va sifat menejeri
 
2023 yil oxirigacha
2
Mijozlarning fikr-mulohazalarini olish usullarini aniqlash
SO rahbari
2023 yil oxirigacha
3
Oʻz DSt ISO/IEC 17021-1:2019 standartlari va ularni sertifikatlash boʻyicha xodimlarni oʻqitishni taʼminlash
SO rahbari
 
2023 yil 4 chorak
4
Menejment tizimlari sohasida ikkita auditorni tayyorlash
SO rahbari
2023 yil 4 chorak
5
SO faoliyatini tashkil etish uchun zarur resurslarni (xona, jihozlar, texnik vositalar va boshqalar) ajratish
SO rahbari
2023 yil oxirigacha

 

 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА

 

Орган по сертификации систем менеджмента ОССМ ГУ “UZTEST” (ОС), основываясь на принципах Систем менеджмента, принимает на себя обязательства гарантировать беспристрастность и объективность при проведении сертификации систем менеджмента, тем самым обеспечивая конкурентоспособность на рынке сертификационных услуг.
Стратегической целью ОС является обеспечение выполнения организациями и предприятиями – изготовителями требований Законодательства Республики Узбекистан.
Для выполнения этой цели в ОС создаётся и внедряется система менеджмента качества в соответствии с требованиями стандарта O`z DSt  ISO/IEC 17021-1:2019.
В своей деятельности руководство ОС обязуется:
- повышать удовлетворённость заявителей посредством применения результативной системы менеджмента качества, включая процессы постоянного её улучшения и обеспечения соответствия требованиям заявителей и законодательным требованиям;
- уделять максимум внимания обучению специалистов для повышения сознания в области качества;
- обеспечивать лидерство руководства в вопросах развития СМК;
- выделять необходимые ресурсы для функционирования и развития СМК;
- создавать необходимые условия для работы персонала;
- применять меры для стимулирования персонала за улучшение СМК;
- периодически 1 раз в год проводить анализ с целью определения адекватности, пригодности и результативности СМК;
- создавать основу для постановки и анализа целей в области качества;
- довести данную Политику до сведения персонала организации
и обеспечить её понимание.